Överum Sesam 14″ -50

Överum Sesam enskärig bogserplog

Överum Sesam 14″ enskärig bogserad plog. Ett litet fynd funnet straxt utanför Örebro. Har fått ny spets, nytt skär och ny landsida, sedan har den blivit ståendes. Från 1950.